- در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت ننموده اید و یا ایمیلی که از شما در سایت سازمان وجود دارد را به خاطر ندارید اینجا کلیک کنید.
- در صورتی که ایمیلی که در سایت ثبت نموده اید را به خاطر دارید ولی کلمه عبور خود را فراموش نموده اید در صفحه ورود کادر پایین صفحه (ارسال لینک بازنشانی کلمه عبور) جهت دریافت کلمه عبور خود اقدام نمایید.
مهم : از هرکدام از موارد فوق اقدام نمایید ایمیلی که به آن ارسال میگردد برای شما نمایش داده میشود.صرفا در صورتی که به ایمیلی که در سایت سازمان ثبت نموده اید دسترسی ندارید به سازمان مراجعه نمایید.
- نام کاربری انتهای شماره عضویت شما بدون صفر های ماقبل میباشد
مثال شماره عضویت : 04541-1-1-15
نام کاربری : 4541