قابل توجه مهندسان گرامی : 

قیمت بلیط ها به شرح زیر میباشد
قیمت بلیط استخر باران با تخفیف هر قطعه 12000 تومان که که مبلغ 8000 تومان توسط اعضا پرداخت می گردد
استخر موج صدف با تخفیف هر قطعه 8000 تومان که مبلغ 4000 تومان توسط اعضا پرداخت می گردد
استخر دانشگاه آزاد -ایران سونا- با تخفیف هرقطعه بلیط 7000 تومان که مبلغ 4000 تومان توسط اعضا پرداخت می گردد
استخر ولایت الهیه با تخفیف هر قطعه بلیط 8000 تومان که مبلغ 4000 تومان توسط اعضا پرداخت می گردد

بلیط ها در دسته های 5تایی برای مهندسین بدون پروانه و 10تایی برای مهندسی دارا پروانه عرضه می گردند

 

ورود به سیستم