در صورتی که عضو سازمان هستید :
پس از ورود به قسمت پروفایل اعضا از منو نوبت دهی مراجعه اقدام نمایید
فرم نوبت دهی مراجعه به سازمان جهت مراجعین غیر عضو
پس از ثبت نام، کد پیگیری داده شده را یادداشت نمایید.
همراه داشتن کارت ملی جهت تطبیق شماره ملی وارد شده الزامیست.
خواهشمند است از مراجعه غیر ضروری به سازمان خودداری فرمایید
نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره موبایل:

لطفا تا لحظه رسیدن پیامک تامل فرمایید
کد ارسال شده به شماره موبایل
واحد مورد نظر جهت مراجعه
تاریخ  مورد نظر جهت مراجعه
ساعت مورد نظر جهت مراجعه
کد زیر را در کادر مقابلش وارد نمایید
 

کد پیگیری :
تاریخ ثبت شده
ساعت ثبت شده :
جهت مراجعه به واحد
تهیه شده توسط واحد فناوری اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه